Obserwujący Echo to tylko odbicie dźwięku Obserwujących profil:18 Obserwowanych: 6